Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 2018 na žádost týkající se kontrol u společnosti TianDe.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70332/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající kontrol u společnosti TianDe.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 6. 2018 – čj. ČOI 71353/18/0100.  

 

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena