Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 8. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 11. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 7. 2016 na žádost týkající se činnosti Evropského spotřebitelského centra.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 89841/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se činnosti Evropského spotřebitelského centra.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2016 – čj. ČOI 94771/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena