Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 8. 2017 na žádost týkající se nákladů na úklid v budovách ve vlastnictví ČOI v letech 2014, 2015 a 2016.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 91938/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů na úklid v budovách vlastněných ČOI v letech 2014, 2015 a 2016.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 2. 8. 2017 – čj. ČOI 100449/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena