Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 9. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 8. 2018 na žádost týkající se činnosti prošetřovatele ČOI.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 109573/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se činnosti prošetřovatele ČOI.

Žadateli byla odpověď zaslána jako doporučená listovní zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 27. 8. 2018 – čj. ČOI 110331/18/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena