Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 12. 1. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 12. 1. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 12. 2014 na žádost týkající se poskytnutí informací souvisejících se stížnostmi na cestovní kancelář Blue Style. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 12. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 135239/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající stížností na cestovní kancelář Blue Style.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 12. 2014 – čj. ČOI 140711/14/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena