Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 12. 10. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 12. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 9. 2016 na žádost týkající se informací o zpoplatnění žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 116136/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zpoplatnění žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 9. 2016 – čj. ČOI 118982/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena