Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 12. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 21. 9. 2021 čj. ČOI 121976/21/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené Českou obchodní inspekcí za porušení některých práv duševního vlastnictví, konkrétně nedovolené napodobeniny ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) bod 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v rozmezí od 250 000, – Kč do 350 000, – Kč v době od 1. 1. 2018 do dne podání žádosti.  Žadateli bylo poskytnuto 8 rozhodnutí  v anonymizované podobě.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 5. 10. 2021 – čj. ČOI 126843/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena