Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 12. 12. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 12. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 11. 2016 na žádost týkající se služebních míst zařazených v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 11. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 149162/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se služebních míst zařazených v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 11. 2016 – čj. ČOI 154490/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena