Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 12. 2. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 2. 2018 na žádost týkající se kontrol autobazarů v roce 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 19. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 10125/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol autobazarů v roce 2017.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formě PDF) dne 2. 2. 2018 – čj. ČOI 10289/18/0100.  

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena