Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 12. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 2. 2020 (čj. ČOI 22037/20/0100) týkající se stížností na letecké společnosti řešených Evropským spotřebitelským centrem při ČOI v letech 2016 – 2018.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 4. 3. 2020 – čj. ČOI 31025/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena