Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 12. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 5. 2018 na žádost týkající se informací k uloženým nejvyšším pokutám v roce 2016, 2017 a 2018, nejvyšším pokutám za porušení zákona 634/1992 a nejvyšším pokutám za e-shopy.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63707/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se informací k uloženým nejvyšším pokutám v roce 2016, 2017 a 2018, nejvyšším pokutám za porušení zákona 634/1992 a nejvyšším pokutám za e-shopy.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2018 – čj. ČOI 64449/18/0100.  

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena