Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 13. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 3. 2018 na žádost týkající se pronájmu bytů/domů ve vlastnictví České obchodní inspekce zaměstnancům, případně soukromým osobám. 

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 26319/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pronájmu bytů/domů ve vlastnictví České obchodní inspekce zaměstnancům, případně soukromým osobám.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 7. 3. 2018 – čj. ČOI 30671/18/0100.  

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena