Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 13. 4. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 3. 2022 – čj. ČOI 36427/22/0100  týkající se  nákladů na pronájem a úklid kancelářských budov využívaných  ČOI a to jednotlivě v letech 2017 až 2021.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 8. 4. 2022 – čj. ČOI 37472/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena