Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 13. 7. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 13. 7. 2015 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 7. 2015 na žádost týkající se zaslaných podnětů na kolektivní správce.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70924/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaslaných podnětů na kolektivní správce. Po posouzení žádosti povinný subjekt došel k závěru, že se nevztahuje k jeho působnosti a proto na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost odkládá. O této skutečnosti byl žadatel vyrozuměn dopisem, odeslaným elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 7. 2015 –  čj. ČOI 72003/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena