Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 14. 1. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 12. 2021 (čj. ČOI 161612/21/0100) týkající se poskytnutí dokumentů vztahujících se ke kontrolám padělků.  Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty z konkrétního kontrolního případu, dále Metodika k postupu při kontrole a nakládání s výrobky nebo zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví a předávání výrobků na humanitu a Kontrolní řád České obchodní inspekce a vzory dalších dokumentů – protokol o zničení, Smlouva o poskytnutí výrobku na humanitu a Předávací protokol.  Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 4. 1. 2022 – čj. ČOI 165037/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena