Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 14. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2020 (čj. ČOI 156273/20/0100) týkající se kontrol restaurací v době nouzového stavu.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 7. 12. 2020 – čj. ČOI 157551/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena