Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 14. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 19. 12. 2018 na žádost týkající se kontrol u obchodních řetězců.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 14945/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené v období od 20.11.2018 do 31.12.2018 společnosti Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR a Tesco Franchise Stores ČR. Žadateli bylo poskytnuto celkem 9 rozhodnutí/příkazů, z toho 1 ke spol. Tesco Stores ČR, 4 rozhodnutí/příkazy ke spol. Billa a 4 rozhodnutí/příkazy ke spol. Penny Market a to v anonymizované podobě.      

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 2. 2019 – čj. ČOI 15035/19/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena