Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 14. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2022 – čj. ČOI 13735/22/0100  týkající se kontrol a podání na e-shop gemini cz 2000 nebo luxusnipradlo.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 4. 2. 2022 – čj. ČOI 16377/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena