Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 14. 4. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 3. 2022 – čj. ČOI 46261/22/0100  týkající se zaslání všech rozhodnutí ke kontrolám společností HP Tronic Zlín, Notino, Elektro World, Euronics a dalších, které se týkají  slev a prezentací slevových akcí a uvádění informací o cenách výrobků během prodeje a při slevové akci.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 8. 4. 2022 – čj. ČOI 47985/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena