Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 14. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci ze dne 7. 6. 2018  týkající se způsobu postupu a jaká opatření ČOI v souvislosti s omezením působení vozidel dotčených emisní kauzou přijme.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 68621/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se způsobu postupu a jaká opatření ČOI v souvislosti s omezením působení vozidel dotčených emisní kauzou přijme. Vzhledem k tomu, že požadované informace nemá povinný subjekt nikde zaznamenané a tato informace ke dni zpracování žádosti neexistuje, není tak splněn jeden z pojmových znaků informace vymezený v ust. § 3 odst. 3 ZSPI. Dále dle ust. § 2 odst. 4 ZSPI se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Proto byla žádost odmítnuta.     

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 6. 2018 – čj. ČOI 73753/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena