Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 14. 8. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 7. 2020 (čj. ČOI 99630/20/0100) týkající se udělení povolení k uvedení na trh osobních ochranných pomůcek. Žadateli byl poskytnut přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 5. 8. 2020 – čj. ČOI 102014/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena