Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 15. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 122791/19/0100) týkající se zjištěných pochybení u společnosti Moneta Auto (GE Money Auto) při nesplnění informační povinnosti.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 124724/19/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena