Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 15. 10. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2020 (čj. ČOI 128150/20/0100) týkající se podnětu postoupeného z odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 7. 10. 2020 – čj. ČOI 131539/20/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena