Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 19. 11. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 11. 2018 na žádost týkající se vyřízení jeho žádosti z roku 2013 a následné stížnosti.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 143056/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení jeho žádosti z roku 2013 a následné stížnosti.

Žadateli byly znovu poskytnuty informace zaslané již jednou a to 10. 1. 2014 čj. ČOI 2963/14/0100 na žádost týkající se ujednání o ceně tepelné energie uzavírané mezi ČOI a dodavatelem tepla na rok 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014, včetně kopie dodejky z 15. 1. 2014 s převzetím odpovědi.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 13. 11. 2018 – čj. ČOI 145534/18/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena