Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 15. 11. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 11. 2018 na žádost týkající se sankcí jím definovaným obchodním řetězcům v roce 2018.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138576/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankcí uložených jím definovaným obchodním řetězcům v roce 2018.

Žadateli byly poskytnuty informace o uložených sankcích obchodním řetězcům vydefinovaným v žádosti a to s výší uložené pokuty, popisu porušení, data kontroly a místa, kde byla kontrola provedena.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 5. 11. 2018 – čj. ČOI 141896/18/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena