Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 15. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 7. 2. 2019 na žádost týkající se uložených pokut společnosti CZC.CZ v roce 2018.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 14788/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se uložených pokut společnosti CZC.CZ v roce 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 2. 2019 – čj. ČOI 18379/19/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena