Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 15. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 5. 3. 2019 na žádost týkající se vyřízení podání žadatele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 24184/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení podání žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 5. 3. 2019 – čj. ČOI 27563/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena