Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 15. 5. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 15. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 5. 2017 na žádost týkající se vyrozumění ČOI, oddělení ADR, ve věci zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy na LED žárovky.  
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 57434/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající vyrozumění ČOI, oddělení ADR, ve věci zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy na LED žárovky.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 5. 2017 – čj. ČOI 62035/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena