Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 15. 5. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 4. 2020 (čj. ČOI 62194/20/0100) týkající se kontrol osobních ochranných osobních pomůcek. Žadateli bylo sděleno, že Česká obchodní inspekce dosud povolila sedmi hospodářským subjektům uvedení na trh devíti typů osobních ochranných prostředků po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody. Jedná se o jeden model jednorázového osobního ochranného oděvu a osm typů filtračních polomasek.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 7. 5. 2020 – čj. ČOI 62753/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena