Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 15. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 6. 2018 na žádost týkající se sankcí uložených společnosti CZC.cz, s.r.o.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 68725/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankcí uložených společnosti CZC.cz, s.r.o.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDEZDE ve formátu PDF) dne 4. 6. 2018 – čj. ČOI 71343/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena