Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 16. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 125148/19/0100) týkající se počtu sankcí a celkové výše uložených pokut společnosti Tesco Stores, a.s. v roce 2018 a 2019.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 125351/19/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena