Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 16. 2. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 2. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 2. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto apod.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 19. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 7623/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto apod.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2015 – čj. ČOI 8174/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena