Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 16. 2. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 2. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopie pravomocného druhoinstančního rozhodnutí.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6207/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocného druhoinstančního rozhodnutí, kdy prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29.9.2014 je vedeno pod čj. ČOI 27/0847/14/R. Žadateli bylo požadované rozhodnutí poskytnuto.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 2. 2016 – čj. ČOI 10455/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena