Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 16. 3. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2016 na žádost týkající se kontrol podomního prodeje v letech 2012 – 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 16741/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol podomního prodeje v letech 2012 – 2015.  Žadateli byly poskytnuty informace o podáních v jednotlivých letech, kdy v rámci podomního prodeje spotřebitelé požadovali informace ke smlouvám s nabídkou na změnu dodavatele elektrické energie, dále byly nabízeny prací prášky, montáže bezpečnostního zámku, čističky vody, biolampy, matrace, montáž žaluzií atd. Mnoho podání se týkalo také jen oznámení o tom, že podomní prodej probíhá i v prostorách obchodních center (nabídka masážních polštářů apod.), případně se týkala pouze oznámení na podezření na porušování zákazu podomního prodeje. Část těchto podání byla postupována příslušným dozorovým orgánům – např. ERÚ, živnostenským úřadům, hygienickým stanicím, městské policii. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána poštou dne 7. 3. 2016 – čj. ČOI 26227/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena