Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 16. 3. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 3. 2017 na žádost týkající se kontrol právnického subjektu územně samosprávného celku – obce a poskytnutí počtu kontrol v letech 2015 – 2016 u těchto podnikatelských subjektů. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24607/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající kontrol právnického subjektu územně samosprávného celku – obce a poskytnutí počtu kontrol v letech 2015 – 2016 u těchto podnikatelských subjektů. Vzhledem k tomu, že informacemi v požadované struktuře povinný subjekt nedisponuje a ani nemá zákonnou povinnost shromažďovat, případně uchovávat informace v požadované struktuře, byla žádost odmítnuta.
Žadateli byla odpověď poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF) a odeslána jako listovní zásilka  dne 3. 3. 2017 – čj. ČOI 24669/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena