Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 16. 4. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 47287/20/0100 ze dne 31. 3. 2020 týkající se poskytnutí Spisového a skartačního řádu.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty a zaslány datovou schránkou dne 7. 4. 2020 – čj. ČOI 50571/20/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena