Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 16. 6. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ČOI v případech porušení povinností výrobce a dovozce uložených zákonem č. 90/2016 Sb. a dále specifikovaných v nařízeních vlády  (např. č. 118/2016 Sb.).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71525/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí ČOI v případech porušení povinností výrobce a dovozce uložených zákonem č. 90/2016 Sb. a dále specifikovaných v nařízeních vlády  (např. č. 118/2016 Sb.). Žadateli byla předmětná rozhodnutí poskytnuta. Odpověď byla zaslána elektronicky dne 2. 6. 2017 – čj. ČOI 73177/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena