Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 16. 6. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol provedených u společnosti LIKREM, s.r.o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73846/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol provedených u společnosti LIKREM, s.r.o. Žadateli byly poskytnuto pět kontrolních protokolů (z roku 2011, 2012 a 2015) a tři příkazy o uložení pokuty za porušení zákona o ochraně spotřebitele (z roku 2011, 2013 a 2016). Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka dne 5. 6. 2017 – čj. ČOI 74010/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena