Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 16. 6. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 5. 2021 (čj. ČOI 71728/21/0100) týkající se stavu šetření ve věci oznámení o nebezpečném výrobku. Žádost byla podle ust. § 11 odst. 3 ZSPI rozhodnutím odmítnuta, protože žadatel požadoval informace, které povinný subjekt získal od třetí osoby v průběhu provádění kontrolní činnosti. Nejedná se tak o informace, které vznikly činností povinného subjektu. Dále byly požadovány informace, které povinný subjekt nemá k dispozici a tak bylo jejich poskytnutí rozhodnutím odmítnuto dle ust. § 3 odst. 3 ZSPI a ust. § 2 odst. 4 ZSPI. Rozhodnutí o odmítnutí bylo žadateli zasláno elektronicky datovou schránkou dne 9. 6. 2021 – čj. ČOI 77387/21/0100.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena