Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 16. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96076/19/0100) týkající se výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech u 5 vybraných subjektů, dále žadatel požadoval konkrétní důvody uložení pokuty a způsob prokázání porušení uvedeného ustanovení zákona v těchto 5 případech. Žadateli byla poskytnuta informace o tom, jak jsou pokuty ukládány, bylo mu poskytnuto 5 anonymizovaných kontrolních protokolů a rozhodnutí o uložení sankce. 

Žadateli bylo sděleno, že za uvedené období bylo porušení zjištěno ve 188 případech a byly uloženy sankce v celkové výši 687 500, – Kč. U dalších dvou otázek byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti a pokud nebudou upřesněny ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí této části žádosti.       

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 9. 8. 2019 – čj. ČOI 100119/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena