Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 16. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 97564/19/0100) týkající se stížností  podaných na ČOI na společnost Bondster Marketplace.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2019 – čj. ČOI 98773/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena