Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 16. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 8. 2019 (sp. zn. ČOI 110692/19/0100) týkající se kontroly a uložení sankce společnosti Aqua Progress a počtu podání na tuto společnost.

Žadateli bylo sděleno, že společnosti nebyla uložena žádná sankce a že ČOI eviduje podání od 3 spotřebitelů.  Informace byla žadateli poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 9. 2019 – čj. ČOI 112789/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena