Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 17. 4. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 3. 2020 (čj. ČOI 46017/20/0100) týkající se přehledu subjektů, jim uložených sankcí a jejich výše za porušení zákona o ochraně spotřebitele za poslední tři roky.
Žadateli byla informace o možnosti vyhledání datových sad na webových stránkách ČOI ve formě otevřených dat poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 7. 4. 2020 – čj. ČOI 47283/20/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena