Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 17. 7. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2020 (čj. ČOI 91086/20/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2020 do 30. 6. 2020.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 7. 2020 – čj. ČOI 93867/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena