Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 17. 8. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci poskytnutou dne 6. 8. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti BNM-Medical Czech SE.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byl dne 8. 6. 2018 doručen dopis čj. ČOI 76145/18/0100 týkající se kontroly u společnosti BNM-Medical Czech SE, který byl následně vyhodnocen jako žádost podle ZSPI. Protože z obsahu dopisu nebylo zřejmé, čeho se žadatel konkrétně domáhá, byla mu v souladu s příslušným ustanovením ZSPI dne 29. 6. 2018 zaslána výzva k upřesnění žádosti. Žadatel žádost upřesnil dne 20. 7. 2018 (čj. ČOI 93853/18/0100).   Žadateli byly poskytnuty dokumenty  vztahující se k předmětné kontrole  – příkaz o uložení pokuty, oznámení o zahájení kontroly a úřední záznam.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 6. 8. 2018 – čj. ČOI 99757/18/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena