Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 17. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 8. 2021 (čj. ČOI 99551/21/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2021  do 30. 6. 2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení  ZDE  a  ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 8. 2021 – čj. ČOI 102168/21/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena