Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 18. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 10. 2018 na žádost týkající se podnětů či stížností podaných na žadatele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 127529/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se podnětů či stížností podaných na žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2018 – čj. ČOI 127956/18/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena