Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 18. 11. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 18. 11. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 11. 2015 na žádost týkající se kontrol u společností Home Credit, GE Money, ESSOX, dále  evidence docházky na inspektorátu Středočeský a Hl. m. Prahy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 113316/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u společností Home Credit, GE Money, ESSOX, dále  evidence docházky na inspektorátu Středočeský a Hl. m. Prahy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 6. 11. 2015 – čj. ČOI 116859/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena