Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 18. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 10. 2020 (čj. ČOI 143098/20/0100) týkající se aktualizovaných informací k osobním ochranným pomůckám a udělení povolení k jejich uvedení na trh. Žadateli byl poskytnut aktualizovaný přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou  pro provedení posouzení shody.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 10. 11. 2020 – čj. ČOI 146509/20/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena