Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 18. 11. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 11. 2021 (čj. ČOI 141053/21/0100) týkající se příspěvku na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění. Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 11. 2021 – čj. ČOI 142574/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena